JANOVSKÁ o.p.s.

 • je obecně prospěšná společnost, která provozuje sportovní areál Janovská sokolovna a parkoviště Kaplička v Hraběticích, v Jizerských horách
 • sídlo společnosti: Janov nad Nisou 520, 468 11
 • IČ: 25498681
 • bankovní spojení: 2951828339/0800

 

 

Základní údaje

JANOVSKÁ o.p.s. byla zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem do rejstříku obecně prospěšných společností 1. prosince 2004, spisová značka O146

Zakladatelem JANOVSKÁ o.p.s. je Obec Janov nad Nisou. Založení schválilo zastupitelstvo obce Janov nad Nisou 14. července 2004 usnesením č.51/2004.

Správní rada

 • Petr Novák, předseda
 • Jiří Kunce
 • Pavel Kittel

Dozorčí rada

 • Radek Jelínek, předseda
 • Daniel David
 • Adam Kulich

Statutární zástupce

 • Lucie Petzová, ředitelka


Členové správní a dozorčí rady vykonávají svou funkci zdarma.

Výroční zprávy

Poděkování

Děkujeme za podporu obci Janov nad Nisou a všem místním i přespolním, kteří pomáhají.

Děkujeme vám všem, kteří zde sportujete, ubytováváte se, parkujete, díky vám žije krásný areál, který naši předci ve 30.letech minulého století s nadšením zbudovali!