Základní údaje

JANOVSKÁ o.p.s. byla zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem do rejstříku obecně prospěšných společností 1. prosince 2004, spisová značka O146

Zakladatelem JANOVSKÁ o.p.s. je Obec Janov nad Nisou. Založení schválilo zastupitelstvo obce Janov nad Nisou 14. července 2004 usnesením č.51/2004.

Správní rada

Dozorčí rada

Statutární zástupce


Členové správní a dozorčí rady vykonávají svou funkci zdarma.

Výroční zprávy

Poděkování

Děkujeme za podporu obci Janov nad Nisou a všem místním i přespolním, kteří pomáhají.

Děkujeme vám všem, kteří zde sportujete, ubytováváte se, parkujete, díky vám žije krásný areál, který naši předci ve 30.letech minulého století s nadšením zbudovali!